Disclaimer 

 

Eenmanszaak Hinke Veldhuizen, met KvK-nummer 69207305, hierna 'Hinke Veldhuizen', heet u hartelijk welkom op www.hinkeveldhuizen.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Hinke Veldhuizen kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Hinke Veldhuizen zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Hinke Veldhuizen zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Hinke Veldhuizen is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Hinke Veldhuizen verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Hinke Veldhuizen tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Hinke Veldhuizen dat graag. Stuur uw klacht dan naar info@helderveldhuizen.nl

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van Hinke Veldhuizen of die van licentiegevers. Hinke Veldhuizen behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@helderveldhuizen.nl aanvragen. Deze toestemming kan pas als verleend worden beschouwd wanneer Hinke Veldhuizen deze toestemming schriftelijk (waaronder begrepen per mail) heeft bevestigd.

Mocht het zo zijn dat Hinke Veldhuizen per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Hinke Veldhuizen dan alstublieft weten via info@helderveldhuizen.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Hinke Veldhuizen verplicht is tot enige schadevergoeding.